начало | въздушен транспорт | договор за превоз

Договор за превоз

Уважаечи търговци,

Считано от 01-01-2010 г., договорът за превоз на товари по въздух е променен. Промяната касае отговорността на превозвача.

Отговорността на превозвачите се променя и определя на 19 SDR/кг.!

Въздушната товарителница представлява договор за превоз, сключен между изпращача на стоката и авиокомпанията - превозвач. Издава се от Медикалог, в качеството на агент на авиокомпанията и изпращача.

Товарителницата се издава в три оригинала ( по един за изпращача, получателя и превозвача ) и минимум пет копия. На гърба на оригинала, предназначен за изпращача/ обикновено син/ са указани условията по превоза - договор за превоз. Договорът за превоз не може да бъде изменян.

Договорът влиза в сила от момента на издаване и подписване на въздушната товарителница и изтича с предаването на превозваната пратка на посочения в документа получател.

Договор за превоз - въздушен транспорт

15/08/2018/HO

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: