начало | митническо представителство | цени за митн.представителство

Цени за митническо представителство

Цените на услугата Митническо представителство са част от актуалната ни ценова листа за обработка на входящи и изходящи товари на Летище София.

Стандартната ни услуга включва :

1. Получаване на оригинални документи по износ или внос от клиент или хендлинг агент

2. Тарифиране на изнасяните или внасяни стоки от клиента

3. Изготвяне на митническа декларация по внос или износ, програма Алфа Агент

4. Запис на митническата декларация в ел.формат или подаване на митническата декларация

    по ел.път.

5. Уведомяване на клиент за дължими митни сборове при внос

6. Заплащане на митни сборове от името и за сметка на клиента ( при споразумение)-при

    внос

7. Обмитяване на пратката - митническо представителство внос или износ

8. Извършване на физически контрол, при наложен такъв от страна на митническите власти.

9. Изтегляне на пратка от склад под митнически контрол - при внос.

10.Предаване на заверени оригинални митнически документи на клиент-при износ или внос.

   

Customs-clearance-import-pricelist-BG-12.10.2018.pdf 

Customs-clearance-export-pricelist-BG-12.10.2018.pdfЦеновите листи са актуални към 08/05/2019Last update:08/05/2019

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: