Оферта

Уважаеми клиенти,

Офертите на Медикалог сa изключително подробни и се основават на вашите запитвания. В тях са изброени всички услуги, които се предвиждат да бъдат извършени, без намесата на клиента.  Молим всички клиенти, интересуващи се от цени за въздушен транспорт да предоставят максимална информация за товара, с цел правилното му определяне-като товар от общ характер или специален такъв.

В случай, че не разполагате с цялата информация, молим да посочите като минимум - условия на доставка, тегло, размери на палета, кашони. Посочването на обем не замества посочването на размерите на отделните палета или кашони.

В офертите на Медикалог се включват всички услуги, които ТРЯБВА и следва да бъдат извършени. Някои от допълнителните услуги са задължителни, а други - по желание на клиента.

Фактурите на Медикалог се различават от офертите, поради факта, че изискваме плащане за реално извършени услуги, а не оферирани такива.

Молим да ни информирате за решенията си по нашите оферти в едноседмичен срок - срокът на валидност на нашите оферти.

Медикалог си запазва правото да не оферира услугите си към клиенти, които не могат да бъдат идентифицирани или клиенти, които имат непълни запитвания към нас.

 

02/08/2022/HO

 

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: