Агенция Митници

Уважаеми клиенти,

На страницата на Агенция Митници можете да получите подробна, специализирана информация на български и английски език, касаеща пряко конкретните ви операции по внос и износ.


Митническата тарифа - консултационен модул Тарик на България - ви дава възможност да получите информация по код или описание на внасяните и изнасяните от вас стоки. Молим внимателно да разглеждате приетите основни регламенти и техните изменения.
Регламентите и издадените документи можете да намерите на адрес:
www.eur-lex.europa.eu . При справка по тарифен номер на стоката, освен ставката на мито, бихте могли да разберете дали при внос или износ се изискват допълнителни разрешителни и становища.

Линк към консултационния модул Тарик на България -https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG

Митнически валутни курсове

Актуалните валутни курсове са валидни за съответен период и се използват за преизчисляване на статистическата облагаема стойност / стойността в лева, върху която се изчислява процент мито. Моля да не забравяте, че дължимото ДДС се изчислява на база сбора на статистическата облагаема стойност плюс дължимото мито и всички допълнителни разходи, възникнали на територията на БГ , като терминални такси и хамалие, издаване на цесии и митническо представителство. 

Системи за работа, електронни митници

Системите за работа на митническата администрация са електронни портали за попълване и изпращане на данните от митническите декларации. В случай, че системите не работят, в това меню можете да видите официалните съобщения от Агенция Митници за това.

Към момента системата за подаване на износни декларации е  МАСИ , а за вносни декларации - МИСВ. Системите подлежат на периодични актуализации, както и базата данни в Тарик, затова ви съветваме да проверявате актуалността на вече издадени документи, тарифни номера на стоки при всеки внос и износ.

На разположение сме за допълнителна информация, помощ при тарифиране и други въпроси, свързани с обмитяването на вашите товари.

 

07/09/2023/ HO

 

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: