начало | митническо представителство | агенция митници-справки

Агенция Митници

Уважаеми клиенти,

На страницата на Агенция Митници можете да получите подробна, специализирана информация на български и английски език, касаеща пряко конкретните ви операции по внос и износ.

адрес:www.customs.bg

Митническата тарифа - консултационен модул Тарик на ЕС- ви дава възможностда получите информация по код или описание на внасяните и изнасяните от вас стоки. Молим внимателно да разглеждате приетите основни регламенти и техните изменения.
Регламентите и издадените документи можете да намерите на адрес:
www.eur-lex.europa.eu . При справка по тарифен номер на стоката, освен ставката на мито, бихте могли да разберете дали при внос или износ се изискват допълнителни разрешителни и становища.

Митнически валутни курсове

Актуалните валутни курсове са валидни за съответен период и се използват за преизчисляване на статистическата облагаема стойност / стойността в лева, върху която се изчислява процент мито. Моля да не забравяте, че дължимото ДДС се изчислява на база сбора на статистическата облагаема стойност плюс дължимото мито.

Системи за работа, електронни митници

Системите за работа на митническата администрация са електронни портали за попълване и изпращане на данните от митническите декларации. В случай, че системите не работят, в това меню можете да видите официалните съобщения от Агенция Митници за това.

На разположение сме за допълнителна информация, помощ при тарифиране и други въпроси, свързани с обмитяването на вашите товари.

Регламенти, наредби, споразумения

1. Споразумение между Агенция Митници и Национален Статистически Институт 

27/04/2019/ HO

 

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: