начало | митническо представителство

Митническо представителство

Фирмата ни предоставя следните услуги  :

1. Попълване на всички видове митнически документи, вкл. декларации, сертификати и пр.

2. Заверяване на документи, свързани с митническото представителство

3. Консултации по митнически процедури, вкл. определяне на размера на митните сборове,

    необходими документи за обмитяване на стоки по внос.( Платени)

4. Заплащане на дължими митни сборове от името и за сметка на клиента с последващо

    възстановяване

5. Митническо представителство и освобождаване от митница

6. Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на

    ЕОРИ номер

7. Внасяне на молби и получаване на становища от митническите учреждения.

Упълномощаването ни, като митнически брокер, се извършва по следния начин :

1. Електронно, чрез сайта на Агенция Митници, от профила на дружеството или

2. Чрез нотариално заверено пълномощно, предоставено ни в оригинал, по образец

    Пълномощно от клиент за митнически цели 2019

 
 

Акт. 27/04/2019/VT

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: