начало | митническо представителство

Митническо представителство

Фирмата ни предоставя следните услуги  :

1. Попълване на всички видове митнически документи, вкл. декларации, сертификати и пр.

2. Заверяване на документи, свързани с митническото представителство

3. Консултации по митнически процедури, вкл. определяне на размера на митните сборове,

    

4. Заплащане на дължими митни сборове от името и за сметка на клиента с последващо

    възстановяване

5. Митническо представителство и освобождаване от митница

6. Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на

    ЕОРИ номер

7. Внасяне на молби и получаване на становища от митническите учреждения.

Упълномощаването ни, като митнически брокер, се извършва по следния начин :

1. Електронно, чрез сайта на Агенция Митници, от профила на дружеството или

2. Чрез  заверено пълномощно, предоставено ни в оригинал, по образец 
 

Акт. 02/08/2022/VT

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: