начало | митническо представителство | образци на платежни нареждания

Образци на платежни нареждания

Уважаеми клиенти,

Всички пратки, пристигнали от страни извън ЕС, подлежат на обмитяване. Това означава, че преди да бъде получена , пратката трябва да бъде освободена митнически и за нея да бъдат заплатени митни сборове / мито, ДДС, акциз.

Пратките, които се внасят временно в страната и подлежат на връщане, следва да бъдат оформени под митнически икономически режим и за тях да бъде заплатен депозит, в размер на дължимите митни сборове. След изнасяне на стоките обратно, депозитът подлежи на възстановяване.

!!! Моля изискайте образец на платежно нареждане към Митническото

учреждение, на което пратката ще бъде обмитявана, преди да извършите плащане.

Информация за сметките, по които се внасят дължими митни сборове, депозити, глоби, можете да откриете също и на сайта на ГУ Митници.

Моля да бъдете внимателни при извършването на бюджетни преводи.

 

02/08/2023/VT

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: