начало | митническо представителство | образци на платежни нареждания

Образци на платежни нареждания

Уважаеми клиенти,

Всички пратки, пристигнали от страни извън ЕС, със стойност над  определената в закона, подлежат на обмитяване. Това означава, че преди да бъде получена от вносителя, пратката трябва да бъде освободена митнически и за нея да бъдат заплатени митни сборове / мито, ДДС, акциз.

Пратките, които се внасят временно в страната и подлежат на връщане, следва да бъдат оформени под митнически икономически режим и за тях да бъде заплатен депозит, в размер на дължимите митни сборове. След изнасяне на стоките обратно, депозитът подлежи на възстановяване.

Прилагаме образци на платежни нареждания за мито и ДДС  :

1. Образец на платежни нареждания за мито и ДДС към Митница Аерогара София.

2. Образец на платежно нареждане за депозит към Митница Аерогара София.

 

27/04/2019/HO

 

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: