начало | за нас | регистрации и сертификати

Фирмени регистрации и сертификати

1. Име: Медикалог ЕООД
2. Решение на съда - по фирмено дело : 12194/1998 г. на Софийски градски съд
3. Декларация за данъчна регистрация от 27-10-1998 г. - ДС Лозенец
4. Регистрационно удостоверение : Булстат № 121754862
5. Удостоверение за регистрация по ДДС: 27-07-1999 г. - ДС Лозенец
6. Постоянно разрешение за митнически агент: № 95-3/27-04-2001
7. Регистрационен сертификат за 2007 на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA nr.09-4-7099
8. Регистрационен сертификат за 2008 г. на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA - Nr. 09-4-7099
9. Регистрационен сертификат за 2009 г. на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA - Nr. 09-4-7099.

10. Регистрационен сертификат за 2010 г. на Международната асоциация за въздушен транспорт - IATA - Nr. 09-4-7099

11. Регистрационен сертификат за 2011 г. на Международната асоциация за въздушен транспорт - IATA - Nr. 09-4-7099

12. Регистрационен сертификат за 2012 г. на IATA- №09-4-7099

13. Регистрационен сертификат за 2013 г. на IATA- №09-4-7099
14. Свидетелства за завършени курсове по СУК на служителите на Медикалог ЕООД - Весела Ташева
15. Член на Българската търговско-промишлена палата с решение № 0000136350/ 29-05-2007
16. Удостоверение от агенцията по вписванията № 200519145523/19.05.2010
17. Диплома за опасни товари - Австрийски Авиолинии 1994 г.
18. Диплома за опасни товари - Авиокомпания Балкан 1998 г.
19. Диплома за опасни товари - Авиокомпания Балкан 1996 г.
20. Диплома за опасни товари - IATA - 2006 г.
21. Диплома за опасни товари - IATA - 2008 г.

22. Диплома за опасни товари - IATA - 2010 г.

23. Ceртификат за завършен курс опасни товари- ИАТА-2016.pdf

24. Регистрационен сертификат на Медикалог от ИАТА - 2018 г.pdf

25. Регистрационен сертификат на Медикалог от ИАТА - 2019 г.

26. Диплома - тарифиране във въздушния транспорт - IATA - 1998 г.
27. Диплома - тарифиране във въздушния транспорт - IATA - 2004 г.
28. Диплома - Основни понятия във въздушния транспорт - IATA - 2006 г.

29. Диплома за опасни товари - IATA - 2010 г.

и много други

15/03/2019/HO

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: