начало | за нас | регистрации и сертификати

Фирмени регистрации и сертификати

1. Име: Медикалог ЕООД
2. Решение на съда - по фирмено дело : 12194/1998 г. на Софийски градски съд
3. Декларация за данъчна регистрация от 27-10-1998 г. - ДС Лозенец
4. Регистрационно удостоверение : Булстат № 121754862
5. Удостоверение за регистрация по ДДС: 27-07-1999 г. - ДС Лозенец
6. Постоянно разрешение за митнически агент: № 95-3/27-04-2001
7-22. Регистрационни сертификати за периода 2007-2022 г. на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA nr.09-4-7099

23. Свидетелства за завършени курсове по СУК на служителите на Медикалог ЕООД - Весела Ташева

24. Член на Българската търговско-промишлена палата с решение № 0000136350/ 29-05-2007
25. Удостоверение от агенцията по вписванията № 200519145523/19.05.2010
26. Диплома за опасни товари - Австрийски Авиолинии 1994 г./ Dangerous goods Regulations/
27. Диплома за опасни товари - Авиокомпания Балкан 1998 г.
28. Диплома за опасни товари - Авиокомпания Балкан 1996 г.
29. Диплома за опасни товари - IATA - 2006 г.
30. Диплома за опасни товари - IATA - 2008 г.

31. Диплома за опасни товари - IATA - 2010 г.

32. Ceртификат за завършен курс опасни товари- ИАТА-2016 

33. Сертификат за завършен курс за безопасен превоз на товари - SOF Connect 2021

34. Диплома - тарифиране във въздушния транспорт - IATA - 1998 г. / IATA Rating /

35. Диплома - тарифиране във въздушния транспорт - IATA - 2004 г. / IATA Rating/
36. Диплома - Основни понятия във въздушния транспорт - IATA - 2006 г. / IATA Basic/

и др.

02/August/2023

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: