начало | митническо представителство | необходими документи

Необходими документи

Уважаеми клиенти,

Медикалог извършва пряко митническо представителство пред Митница Аерогара София, като представлява само юридически лица. Приоритет при обмитяване на входящи и изходящи товари имат тези дружества, чиито транспорт е организиран от нас. Митническото представителство за нас е съпътстваща, а не основна дейност.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВНОС1. Удостоверение за издаден ЕОРИ номер

2. Търговска или проформа фактура, документ за плащане на стоката

3. Платежни нареждание за внесено мито, ДДС или депозит

4. Други документи - сертификати, лицензи, разрешителни, становища

5. Фактура за транспортни разходи, в случай, че превозът не е осъществен от нас

6. Пълномощно по образец - електронно или на хартиен носител, нотариално заверено

7. Цесия, издадена от хендлинг агент

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗНОС


1. Удостоверение за издаден ЕОРИ номер - копие

2. Търговска или проформа фактура  

3. Опаковъчен лист

4. Сертификати, разрешителни, други документи, в зависимост от изнасяните стоки

5. Декларация на производител или фактури за закупени стоки и материали

6. Пълномощно по образец 

 

07/09/2023/VT

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: