начало | митническо представителство | необходими документи

Необходими документи

Уважаеми клиенти,

Медикалог извършва пряко митническо представителство пред Митница Аерогара София, като представлява както юридически, така и физически лица. Приоритет при обмитяване на входящи и изходящи товари имат фирмите, които извършват доставки с въздушен транспорт чрез Медикалог. Митническото представителство за нас е съпътстваща, а не основна дейност. Услугата ни е възможна, само и единствено в случай, че фирмата вносител или износител ни упълномощи. Пълномощното може да бъде издадено с различна валидност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВНОС1. Удостоверение за издаден ЕОРИ номер

2. Търговска или проформа фактура, документ за плащане на стоката

3. Платежни нареждание за внесено мито, ДДС или депозит

4. Други документи - сертификати, лицензи, разрешителни, становища

5. Фактура за транспортни разходи, в случай, че превозът не е осъществен от нас

6. Пълномощно по образец - електронно или на хартиен носител, нотариално заверено

7. Цесия, издадена от хендлинг агент

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗНОС


1. Удостоверение за издаден ЕОРИ номер - копие

2. Търговска или проформа фактура  

3. Опаковъчен лист

4. Сертификати, разрешителни, други документи, в зависимост от изнасяните стоки

5. Декларация на производител или фактури за закупени стоки и материали

6. Пълномощно по образец 

 

02/08/2022/VT

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: