Формуляри

Формуляри, които се попълват от нас при митническото представителство :

1. Митническа декларация

2. Декларация за стойността на стоката

3. Декларация за търговски кредит и финансов лизинг

4. Декларация за митническа облагаема стойност

5. Евро сертификат

6. Сертификат форма А, ATR и др.сертификати

7. Молби към митническите учреждения

8. Молби - декларации към различни ведомства

9. Ветеринарни сертификати

10. CED- Общ документ за влизане при внос на растителни продукти

11. Проформа фактура или търговска фактура-за физически лица

12. Опаковъчен лист - за пратки на физически лица

Формуляри, които се предоставят от клиентите

1.Удостоверение за внос/износ, лицензи

2.Сертификат за произход

3.Разрешение за внос

4.Разрешение за износ

5.Търговска Фактура

6.Проформа Фактура

7.Опаковъчен лист

8.Становище/ удостоверение за стоки с двойна употреба

9. Анализни сертификати

10. Пълномощно

 

27/04/2019/VT

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: