начало | митническо представителство | цени за митн.представителство

Цени за митническо представителство

Цените на услугата Митническо представителство са част от актуалната ни ценова листа за обработка на входящи и изходящи товари на Летище София.

Стандартната ни услуга включва :

1. Получаване на оригинални документи по износ или внос от клиент или хендлинг агент

2. Тарифиране на изнасяните или внасяни стоки от клиента, проверки за забрани, ограничения,

    необходими документи. 

3. Изготвяне на митническа декларация по внос или износ

4. Запис на митническата декларация в ел.формат или подаване на митническата декларация

    по ел.път.

5. Уведомяване на клиент за дължими митни сборове при внос

6. Обмитяване на пратката - митническо представителство внос или износ

7. Извършване на физически контрол, при наложен такъв от страна на митническите власти.

8. Изтегляне на пратка от склад под митнически контрол - при внос.

9. Изпращане на заверените митнически документи на клиент-при износ или внос.

Цените за митническо представителство варират за различните стоки, режими и процедури, могат да бъдат определени точно само след представяне на достатъчна информация от вносителя. Минималната цена за извършване на услугата е 150,00 лв.

Last update:01/09/2023

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: