начало | полезно

Полезно

Термини

Въздушно навло Стойност на въздушния транспорт. Приетата валута е Евро. Обикновено се оферира без ДДС. Изчислява се на база таксувано тегло.
Допълнителни такси на превозвач Такса гориво, такса сигурност и др.такси на превозвач, дължими за превоза. Изчисляват се на база брутно или таксувано тегло на товара.
Агентски такси в отправна дестинация Вземане от адрес, терминални такси, хендлинг, издаване на етикети, резервации, издаване на товарителници, уведомяване на клиент, изготвяне на доказателство за доставка, изпращане на оригинални документи до изпращач, митническо представителство и др.
Агентски такси в получаваща дестинация Доставка до адрес, терминални такси, хендлинг, манифестиране на пратка и издаване на цесия,уведомяване на клиент,  митническо представителство , проследяване на пратка
Брутно тегло на товара

Брутното тегло на товара е база при изчисление всички агентски такси, както и при някои авиокомпании база при изчисление на такса гориво и сигурност. Закръгленията се правят по следния начин :

Брутно тегло 254,4 кг. = 254,5 кг.,

Брутно тегло 368,6 кг. = 369 кг.

Обемно тегло

Мярка - обемни кг. Изчислява се по формулата axbxc / 6000, където а, b и c са 3-те размера на кашона, дадени в следната последователност :  дължина, ширина и височина, измерени в см. В случай, че кашоните са с еднакви размери, получената стойност се умножава по броя на кашоните. Ако кашоните са с различни размери, обемните кг. се изчисляват за всеки кашон. Изчисленото обемно тегло служи за сравнение с брутното тегло на товара. Закръгления - пример:

1ви кашон-размери 73,5 х 125,6 х 76,2 см

2ри кашон- размери 64,6 х 85,9 х 43,5 см.

74х126х76 / 6000 = 118,104

65х86х44 / 6000 = 40,993

Общо: 118,104+40,993 = 159,10 обемни кг , които се закръгляват така, както се закръглява брутното тегло = 159.5 кг.

Таксувано тегло Таксуваното тегло е база за изчисление на въздушното навло и такси при някои от превозвачите . Таксуваното тегло е брутното или обемното тегло на товара, в зависимост от това кое е по-голямо.
Условия на доставка Условията на доставка определят параметрите на стойността на стоката, както и задълженията на продавача и купувача за заплащане на транспортните разходи - / навло и агентски такси/.
Last update: Jan 5th, 2015

 

 

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: