начало | митническо представителство | основни митнически режими

Основни митнически режими - необходими документи

Уважаеми клиенти,

Предоставяме на вашето внимание списък на минималното количество необходими документи за извършване на митническо представителство - износ или внос, според основните митническите режими. Приемат се и документи, изпратени по електронен път.

РЕДОВЕН ИЗНОС

1. Търговска фактура - оригинал

2. Опаковъчен лист - оригинал 

3. Декларация за произход- оригинал 

( декларация на производител, фактури за покупки или митническа декларация за внос )

РЕЕКСПОРТ

1. Проформа фактура - оригинал 

2. Търговска фактура - оригинал

3. Опаковъчен лист - оригинал

4. Предшестващ митнически документ - митническа декларация за внос

РЕДОВЕН ВНОС

1. Търговска фактура 

2. Опаковъчен лист

3. Суифт за извършен превод към доставчик

4. Платежни нареждания за мито и ддс 

5. Сертификати, разрешителни  - при необходимост и в зависимост от вида на стоката

6. Цесия, издадена от хендлинг агент -оригинали

7. Въздушна товарителница/и -оригинали

8. Документ - фактура за транспортни разходи

ВРЕМЕНЕН ВНОС, АКТИВНО И ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

1. Проформа фактура - оригинал

2. Опаковъчен лист - оригинал

3. Платежно нареждане за депозит - копие

4. Сертификати, разрешителни  - при необходимост и в зависимост от вида на стоката

5. Цесия, издадена от хендлинг агент -оригинал

6. Въздушна товарителница/и - оригинали

7. Документ - фактура за транспортни разходи

27/04/2019/HO

Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: