начало | европрограми

Европрограми

                                          

До всички заинтересовани лица

 София, 27.01.2021 г.                 

 

На 25.01.2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 подписа с МЕДИКАЛОГ ЕООД Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.073-14916 е преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 25.01.2021 г.

Край на проекта: 25.04.2021 г.Контактна информация

Моля, изберете местоположение:
websense_alt
Уеб Дизайн & Разработка: